BIPA.be
Reclame maken op BIPA.be
en | fr | de | it | es | pt
Contacteer BIPA.be:
Om reclame te maken op deze web site, gelieve ons te contacteren op het volgende email adres: info@BIPA.be
Op korte termijn zullen de tarieven en voorwaarden op deze pagina weergegeven worden.
Waar moet u rekening mee houden:
BIPA.be aanvaardt enkel advertenties die een meerwaarde zijn voor de kampeerautoreiziger.
 • Pop ups in advertenties zijn niet toegestaan.
 • Achtergrondmuziek of geluiden zijn niet toegelaten.
 • Alle links binnen de advertentie moeten een nieuw venster of een nieuw blad openen.
 • De advertentie moet "gepast" zijn en mag geen obscene, racistische of illegale informatie bevatten.
 • Er mogen geen links naar "ongepaste" web sites gebruikt worden.
 • "Toevoegen aan favorieten" mag niet voorkomen in een advertentie.
 • Uw advertentie moet zowel getest zijn in Internet Explorer 6 of hoger en Firefox.
BIPA.be heeft het recht om op elk moment uw advertentie van de site weg te nemen indien u geen rekening houdt met het bovenstaande.
BIPA.be kan ook uw advertentie weigeren indien deze niet op de site past.

Indien u BIPA.be schade toebrengt zal BIPA.be een schadevergoeding eisen. Onder schade toebrengen verstaan we:
 • Openstaande facturen niet betalen.
 • Informatie verspreiden die schadelijk is voor (de computer van) onze gebruikers.
  • Virussen verspreiden.
  • Spyware verspreiden.
  • Niet kindvriendelijk informatie verspreiden.
 • U niet houden aan de bovenstaande regels.
Copyright © BIPA.be